บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2560

  บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลบางไผ่ จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ. ห้อง 102