บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ –ดอกดารารัตน์ จำนวน 4,000 ดอก ถวายแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัดและบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์- ดอกดารารัตน์ เป้าหมาย 4,000 ดอก เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560-15 กันยายน 2560