บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - นักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560

  บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานประจำปี 2560 ในส่วนของฝ่ายพัฒนาโปรแกรมด้าน ERP ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2560 – 31 กรกฏาคม 2560