บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

    บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ สำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย โดยมีนางสาวนงลักษณ์ พงศ์พิสุทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค