บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560

  บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 เพื่อเป็นสิริมงคล ให้กับบริษัทฯและพนักงาน โดย นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จาก วัดเจ้าอาม มาบิณฑบาตร ที่หน้าบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559