บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - Business plus 30th เชื่อมสายใย รวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียว

   Business plus ได้จัดกิจกรรม Team Building และท่องเที่ยวประจำปี 2559 ในชื่องานว่า “Business Plus 30th เชื่อมสายใย รวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียว ” ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี วันที่ 18-19 มิถุนายน 2559