บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - EBP GAMES ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557

    Business Plus จัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคีในองค์กร ประจำปี 2557 ในชื่องาน "EBP GAMES ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557" ณ สนามกีฬา โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557