บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - Business Plus สานสัมพันธ์ สร้างฝันให้เป็นจริง 2557

    Business Plus ได้จัดกิจกรรม Walk Rally และงานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงปีใหม่ 2557 ในชื่องาน "Business Plus สานสัมพันธ์ สร้างฝันให้เป็นจริง" ณ บุหงา ส่าหรี รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 4-5 มกราคม 2557