บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - สัมมนาประจำปี 2554 หลักสูตร The Power Within You "ปลุกยักษ์"

    บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดสัมมนาประจำปี2554 เพื่อพัฒนาบุคลากร การบริการและทำงานร่วมกันเป็นทีม The Power Within You "ปลุกยักษ์" เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554