บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ประสานมือ ผสานใจ Business Plus 2554

    Business plus จัดกิจกรรมประสานมือ ผสานใจ Business plus 2554 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554