บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - Business Plus ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ 2553

    บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุม 102