บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - การบรรยายธรรมะ จาก ท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และทีมงาน

    Business Plus นิมนต์ท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และพระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส จากวัดสร้อยทอง มาบรรยายธรรมะ ในหัวข้อ "ธรรมะที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริงและธรรมะกับการทำงานอย่างมีความสุข" อย่างได้อรรถรส เพียบด้วยเนื้อหาสาระและความบันเทิงที่แฝงธรรมะไว้อย่างเต็มเปี่ยม ทั้งยังมีการจัดจำหน่ายของที่ระลึกจากทีมงานท่านมหาสมปองให้เลือกสรรกันอย่างจุใจ อิ่มบุญไปตามๆกัน วันที่ 3 เมษายน 2553 ณ ห้องสัมมนา บริษัทอี-บิซิเนส พลัส จำกัด