บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - อบรมและซ้อมดับเพลิงภายในบริษัท ปี 2552

    บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จัดอบรมและซ้อมดับเพลิงภายในบริษัท ปี 2552 ให้กับพนักงาน ณ ห้องสัมมนา บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552