บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - กีฬาสัมพันธ์ 2549

    สัมมนาและอบรมพนักงานประจำปี และสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2549