บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิคนตาบอดไทย

  บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิคนตาบอด โดยร่วมบริจาคเงินโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ มูลนิธิคนตาบอดไทย   Read more

บริษัท อี บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิกระจกเงา ประจำปี 2560

   บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิกระจกเงา โดยร่วมบริจาคหนังสือ ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน ,โทรศัพท์ ,เสื้อผ้า,สิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงานต่างๆ ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด   Read more

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

   บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ สำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย โดยมีนางสาวนงลักษณ์ พงศ์พิสุทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค  Read more

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิกระจกเงา ครั้งที่ 2

   บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิกระจกเงา ครั้งที่2 โดยร่วมบริจาคหนังสือ ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน ,โทรทัศน์ ,สิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงานต่างๆ ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด  Read more

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิกระจกเงา

   บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิกระจกเงา โดยร่วมบริจาคหนังสือ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ณ มูลนิธิกระจกเงา   Read more

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิวัดสวนแก้ว

   บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิวัดสวนแก้ว โดยร่วมบริจาคโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน,โทรทัศน์และสิ่งของเครื่องใช้สำนักงาน ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด  Read more

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม น้ำใจ Business Plus สู่บ้านราชวิถี 2558

   บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม น้ำใจ Business Plus สู่บ้านราชวิถี โดยร่วมกิจกรรมกับน้องๆและเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558   Read more

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

   บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554  Read more

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด บริจาคโปรแกรม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2554

   บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด บริจาคโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL ให้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2554   Read more

บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

   บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้  Read more

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น

   บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น   Read more

Business Plus จัดกิจกรรมทางสังคมและเลี้ยงอาหารน้อง ๆ ที่มูลนิธิเด็ก

   วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2550 บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้จัดกิจกรรมทางสังคม โดยไปเยี่ยมน้อง ๆ และเลี้ยงอาหารเที่ยงให้กับน้องๆที่มูลนิธิเด็ก   Read more