บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - Business Plus จัดกิจกรรมทางสังคมและเลี้ยงอาหารน้อง ๆ ที่มูลนิธิเด็ก

ชาว Business Plus ร่วมเล่นกิจกรรมกับน้อง ๆ และร่วมเลี้ยงอาหารเที่ยงที่มูลนิธิเด็ก วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2550