บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ณ ตึกสุทธาสา สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โดยนางสาวผกามาศ ยอดสุดา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค