บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โดยนางสาวนงลักษณ์ พงศ์พิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค