บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - Business Plus จัดกิจกรรมเพื่อสังคม น้ำใจ Business Plus สู่บ้านราชวิถี

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม น้ำใจ Business Plus สู่บ้านราชวิถี โดยร่วมกิจกรรมกับน้องๆและเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558