บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมทางสังคมน้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิวัดสวนแก้ว

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิวัดสวนแก้ว โดยร่วมบริจาคโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน,โทรทัศน์และสิ่งของเครื่องใช้สำนักงาน ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด