บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมทางสังคมน้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิกระจกเงา

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิกระจกเงา โดยร่วมบริจาคหนังสือ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ณ มูลนิธิกระจกเงา