BUSINESS PLUS COFFEE & BAKERY SYSTEM

ระบบบริหารงานกิจการร้านกาแฟBusiness Plus Coffee & Bakery System
(ระบบบริหารงานกิจการร้านกาแฟ)  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านสามารถ

 • จัดระบบร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 • มีระบบงานขายที่ถูกต้องแม่นยำ 
 • ลดปัญหาการทุจริต  
 • ควบคุมและจัดการ Stock วัตถุดิบได้อย่างมืออาชีพ  


Business Plus Coffee & Bakery System
(ระบบบริหารงานกิจการร้านกาแฟ)

 • สามารถขึ้นระบบได้อย่างรวดเร็ว  
  • ระบบมีรายการเมนูกาแฟและเครื่องดื่มที่พร้อมใช้งาน  
  • ขั้นตอนการขายที่ง่าย ศึกษาง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง  
 • ขั้นตอนการบันทึกขายง่าย เรียนรู้ได้เร็ว ไม่ซับซ้อน  
 • รองรับการขายพร้อมเครื่อง Toshiba (IBM) POS และ PC POS  
 • รองรับการขายโดยจอ Touch Screen ที่ออกแบบมาให้สะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งาน  
 • ทราบได้ง่ายๆ ว่าใครคือลูกค้าของร้าน โดยทุกครั้งที่ทำการเปิดบิลสามารถระบุรายละเอียดลูกค้า เพียงเลือกตามภาพ ไม่ต้องกดรหัสให้เสียเวลา 
 • รองรับการรับ Order ต่อเนื่องเพื่อรอคิวชง ถึง 2 รูปแบบคือ  
  • รับ Order และเก็บเงินทันที พร้อมพิมพ์รายการรับ Order ชุดสำเนาส่งเคาน์เตอร์ชง 
  • รับ Order โดยยังไม่เก็บเงิน จนกว่าจะส่งเครื่องดื่มให้ลูกค้า กรณีนี้จะรับ Order และบันทึกเบอร์คิวส่งให้เคาน์เตอร์ชงต่อไป 
 • สามารถควบคุมราคาขายให้เป็นไปตามเมนู จัดแคมเปญเพื่อดึงดูดลูกค้าได้ ถึง 11 แบบ เช่น ซื้อครบจำนวนได้ส่วนลดหรือของแถม หรือแถมสินค้าชิ้นราคาต่ำสุด ฯลฯ มีระบบที่ลูกค้าเชื่อถือ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเพิ่มยอดขายได้จริง 
 • แคชเชียร์จะไม่ทราบจำนวนเงินจริงที่ต้องมีในลิ้นชัก ผู้จัดการร้านสามารถกดได้โดยใช้รหัสลับเปิด เพื่อป้องกันโอกาสการทุจริต 
 • ป้องกันการทุจริต ด้วยการตรวจเช็คแก้วเปล่าทุกวัน เทียบกับจำนวนเครื่องดื่มที่ขายจริงเพื่อควบคุมแคชเชียร์ให้เข้าระบบขายทุกครั้ง 
 • ควบคุมตัดสต็อควัตถุดิบตามสูตรกาแฟ เช่น กาแฟคาปูชิโนเย็น ประกอบด้วย แก้วพลาสติก, หลอด, เนื้อกาแฟ, และนม โปรแกรมจะตัดสต็อค ตามที่ได้สร้างสูตรไว้เพื่อเปรียบเทียบให้ทราบว่าวัตถุดิบตามสูตรที่ใช้ตัดสต็อคตามยอดขายที่ได้ สอดคล้องสต็อควัตถุดิบที่เหลือหรือไม่  
 • รายงานเพื่อการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  
  • รายงานรายได้ ต้นทุน และกำไรขั้นต้นของร้านประจำวัน เดือน หรือ ปี 
  • รายงานช่วงเวลาการขายดี 
  • รายงานการตรวจเช็คเงินแคชเชียร์ขาดเกิน 
  • รายงานรายการเครื่องดื่มหรือ เบเกอรี่ที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มนิยม 
  • ฯลฯ