บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์ ชั้น 2 ตึกอำนวยนรธรรม สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โดย นางพัชราวรรณ ชื่นบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค