รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัล “โล่พระอาทิตย์ทองคำประจำปี 2551” ในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยและผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยได้อย่างเป็นเลิศ จาก ATSI และ SIPA

คุณสมคิด ชัยวงศ์ ผู้จัดการบริษัท เอส.ไอ.เอ็น. คอมเมอร์เชียล จำกัด เป็นผู้นำซอฟต์แวร์ Business Plus Account & POS และระบบหน่วยรถ Van Sales รุ่น Mobile ไปใช้กับกิจการของบริษัท เอส.ไอ.เอ็น. คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้อย่างคุ้มค่าการลงทุนที่สุด

บริษัท เอส.ไอ.เอ็น. คอมเมอร์เชียล จำกัด (S.I.N. COMMERCIAL CO.,LTD.) ผู้ให้บริการระบบการกระจายสินค้าส่วนภูมิภาคที่มีคุณภาพ ครอบคลุมจังหวัด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด โดยมีจำนวนร้านค้ากว่า 6,500 ร้านค้า และจำนวนสินค้ากว่า 2,000 รายการ

บริษัท เอส.ไอ.เอ็น. คอมเมอร์เชียล จำกัด เป็นศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทต่างๆดังนี้

  • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด
  • บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  • บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • บริษัท ยูสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ซอฟต์แวร์ที่นำไปใช้ในการบริหารงานคือ Business Plus ERP & POS Business Plus Van Sales Mobile (ระบบหน่วยรถมือถือ)