Business Plus

สั่งซื้อสลิปออนไลน์

สนใจสินค้าCall Center

 • Hot Line2

กิจกรรมของเรา

WebBoard

ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 

ลำดับ
รายละเอียด
จำนวนสั่งซื้อ/ราคาต่อหน่วย
เครื่อง IBM ต่ำกว่า 3 ม้วน 3 ม้วน 6 ม้วน 12 ม้วน 24 ม้วน
1
เทปหมึกเครื่องพิมพ์ 4694,4689
(สำหรัีบเครื่องพิมพ์ IBM 4694) 
195 175 152 129 110
2
เทปหมึกเครื่องพิมพ์ 46873
(สำหรัีบเครื่องพิมพ์ IBM 46873
195 175 152 129 110
3

เทปหมึกเครื่องพิมพ์ Star SP-300(สำหรับเครื่องพิมพ์ IBM SURE ONE 4614-A03,4614-A04, 4614-A05 

175 155 132 109 90
4
เทปหมึกเครื่องพิมพ์ Star SP-200(สำหรับเครื่องพิมพ์ IBM SURE ONE 4614-A05  POS100 Model 4995 สีม่วง 175 155 132 109 90
สีดำ 220 195 165 13 115


ลำดับ
รายละเอียด
จำนวนสั่งซื้อ/ราคาต่อหน่วย
เครื่อง EPSON ต่ำกว่า 3 ม้วน 3 ม้วน 6 ม้วน 12 ม้วน 24 ม้วน
1
เทปหมึกเครื่องพิมพ์ ERC-30
(สำหรัีบเครื่องพิมพ์ EPSON TM-U300, TM-U210 , TM-U220
161 141 118 95 76
2
เทปหมึกเครื่องพิมพ์ ERC-31
(สำหรัีบเครื่องพิมพ์ EPSON TM-U930/TM-U950
171 151 128 105 86
3

เทปหมึกเครื่องพิมพ์ LQ 300+/ 500/ 550/ 570/ 580/ 800/ 850/ 870  (สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON LQ580 (Dot แคร่)

ไม่ขาย ไม่ขาย 105 95 85
4
เทปหมึกเครื่องพิมพ์ LQ 2070/ 2170/ 2080/ 2180/ i (สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON LQ2080i (Dot แคร่ยาว) Original ไม่ขาย 620 560 520 495
Compatible ไม่ขาย ไม่ขาย 240 200 170

(*บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Knowledge

ลงทะเบียน 13 หลัก

รางวัลคุณภาพของเรา

 • awardSlide10
 • awardSlide15
 • awardSlide3
 • awardSlide6
 • awardSlide12
 • awardSlide2
 • awardSlide7
 • awardSlide4
 • awardSlide11
 • awardSlide1
 • awardSlide13
 • awardSlide9
 • awardSlide8
 • awardSlide14
 • awardSlide5

ลูกค้าอ้างอิงของเรา

 • customerSlide8
 • customerSlide7
 • customerSlide1
 • customerSlide6
 • customerSlide4
 • customerSlide2
 • customerSlide5
 • customerSlide3

Support for

 • supportSlide1
 • supportSlide2