Business Plus

สั่งซื้อสลิปออนไลน์

สนใจสินค้าCall Center

 • Hot Line2

กิจกรรมของเรา

WebBoard

 

 

สุดยอดระบบโปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน
(Business Plus Payroll & Personnel & Time Attendance for Windows)

 เสริมความสามารถด้วย


ทำไมจึงมั่นใจเลือกใช้ Business PLUS PAYROLL

 ความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท

yes ความชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม

คุณภาพและประสบการณ์ของทีมงานบริการ

โปรแกรมใช้งานง่าย คุณภาพยอดเยี่ยม ถูกต้องตามสรรพากร แม่นยำ 100%

ได้รับการยกย่อง ชมเชยจากผู้ใช้งาน และบริษัทชั้นนำต่างๆ แนะนำบอกต่อๆ กันไปทั่วประเทศ

  มีลูกค้ามากกว่า 10,000 บริษัทเป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจ

  มีความยืดหยุ่นสูงกว่าโปรแกรมอื่นๆ ในท้องตลาด

  คุ่มค่าการลงทุน

 

 

Business Plus PAYROLL เป็นสุดยอดระบบเงินเดือน พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ประยุกต์ใช้งานได้ทุกประเภทกิจการ และ เป็นลูกมือที่ไว้ใจได้ ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนเรื่องฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องการนำส่ง กรมสรรพากร, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, รายงานของกรมแรงงาน, รวมทั้งเอกสารที่เชื่อมโยงในบริษัท เช่น ใบจ่ายเงินเดือน,รายงาน ประเมินพนักงาน ,รายงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์พร้อมกราฟเปรียบเทียบ อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด 1,ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91 ในรูปแบบของดิสก์เก็ต และรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งกรมสรรพากร และสถาบันการเงินที่ดูแล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 

 • PR (Payroll)

  ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน : สุดยอดระบบเงินเดือนรับประกันความมั่นใจ 100% พัฒนาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย และความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ประยุกต์ใช้ งานได้ทุกประเภทกิจการ

  (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 • PS (Personnel System)

  ระบบบริหารงานบุคคล : ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลได้อย่าง สมบูรณ์แบบ เช่น ประวัติการศึกษา การทำงาน ความสามารถพิเศษ ประวัติส่วนตัว ความดีหรือความผิดที่เคยกระทำ เป็นต้น

  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
 • RT (Advanced Rights)

  ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง : เพิ่มความสามารถสำหรับบริษัทที่มีเงื่อนไขซับซ้อนเรื่องสิทธิวันลาและการคิดค่าเบี้ยขยัน โดยคิดเงินหัก เมื่อลาเกินสิทธิหรือเงินเพิ่มเบี้ยขยัน เมื่อทำงานไม่ขาด สาย ลา แบบอัตโนมัติ

  (รายละเอียดเพิ่มเติม)


 

 • TM (Time Attendance)

  ระบบประมวลผลเวลาทำงาน : อ่านข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรได้ทุกยี่ห้อ บริหารควบคุมเวลาเข้า-ออก พนักงานอย่างอัตโนมัติทุก เงื่อนไข สามารถรองรับพนักงานที่มีตารางทำงานหรือกะทำงานคงที่ได้ เช่น พนักงานส่วนสำนักงาน หรือพนักงานที่มีการสลับกะ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน มีรายงานแสดงตารางการทำงาน, คำนวณและโอนข้อมูลไปยังระบบเงินเดือน เพื่อลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของฝ่ายบุคคล

  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
 • AS (Advanced Security Control)

  ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง : เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกิจการที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากในระบบเงินเดือนและต้องการจำกัด สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยกำหนดระดับความสำคัญการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน ให้ละเอียดกว่าการจำกัดสิทธิทั่วไป

  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
 • DK (Disk Transfer)

  ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์ : เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตีรยมข้อมูลของ ภ.ง.ด1,ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ในรูปแบบของ ดินก์เก็ตหรือสือให้ตรงตามรูปแบบมาตรฐานและรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากรและสถาบันการเงินที่ดูแลกอง ทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ( รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
 • JC (Job Cost System)

  ระบบต้นทุนค่าแรงพนักงาน : เป็นระบบสำหรับช่วยงานฝ่ายบุคคลด้านการทำเงินเดือนแยกบัญชีต้นทุนและ การคำนวณเงินเดือนแบบแยก Job Cost ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารในการ พิจารณาถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ

  ( รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
 • PF (Provident Fund Extra System)

  ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพิเศษ : เป็นระบบเสริมที่ออกแบบมารองรับนโยบายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสามารถสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกว่า 1กองทุน

  ( รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
 • LN (Loan System)

  ระบบเงินกู้ชนิดพิเศษ : ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการคำนวณเงินกู้ชนิดพิเศษ  โดยระบบช่วยคำนวณการหักเงินกู้ให้กับพนักงานในแต่ละเดือนให้อัตโนมัติพร้อมทั้งส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือดอกเบี้ยชนิดลดต้นลดดอก

  ( รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
 • WF (Welfare System)

  ระบบสวัสดิการพนักงาน : เป็นระบบที่เสริมการทำงานในด้านการดูแลตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานได้รับสิทธิและใช้สิทธิไป โดยช่วยให้การคำนวณจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานสะดวกและง่ายขึ้น รวมทั้งยังป้องกันไม่ให้มีการจ่ายเงินสวัสดิการเกินให้กับพนักงาน

  ( รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

เบื้องหลังความสำเร็จการทำงานเงินเดือนและค่าแรง

 • ช่วยงานฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีในการทำเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
 • ลดขั้นตอนในการจัดทำเอกสารให้กรมสรรพากร , สำนักงานประกันสังคม , กองทุนทดแทน , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , กรมแรงงาน
 • ลดขั้นตอนในการจัดทำเอกสารภายในบริษัท เช่น ใบสลิปจ่ายเงินเดือน , ใบเซ็นรับเงินเดือน , หนังสือรับรองการผ่านงาน , หนังสือรับรองการทำงาน , ฯลฯ
 • ช่วยสรุปรายงานให้ผู้บริหาร เรื่องรายจ่ายรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลากร
 • ช่วยสรุปให้ฝ่ายบัญชี ในการปิดงบได้ถูกต้อง รวดเร็ว
 • ช่วยเก็บข้อมูลในการบริหารงานบุคคลภายในองค์กร
 • มีผู้ชำนาญการคอยให้คำแนะนำ ดูแล และอบรม
 • มีผู้ชำนาญการคอยปรับปรุงให้ทันสมัยกับเทคโนโลยี และถูกต้องตามกฎหมายไทยตลอดเวลา
 • คุ้มค่าต่อการลงทุน

เหมาะกับประเภทกิจการ

 สำนักงาน
 โรงงาน
 นำเข้า-ส่งออก
 โรงพยาบาล
 โรงแรม
 การ์เม้นท์
 รับเหมา /ก่อสร้าง
 สำนักงานบัญชี
 งานชิ้น/งานเหมา
 สถานบริการ
 อสังหาริมทรัพย์
 ธนาคาร/สถาบันการเงิน
 โรงเรียน/สถานศึกษา
 ห้างสรรพสินค้า
 ค้าปลีก
 ฯลฯ


เครื่องรูดบัตร สลิปเงินเดือน

Knowledge

ลงทะเบียน 13 หลัก

เอกสารและวิดีโอสาธิต

รางวัลคุณภาพของเรา

 • awardSlide11
 • awardSlide2
 • awardSlide15
 • awardSlide6
 • awardSlide4
 • awardSlide13
 • awardSlide12
 • awardSlide5
 • awardSlide9
 • awardSlide10
 • awardSlide1
 • awardSlide8
 • awardSlide7
 • awardSlide3
 • awardSlide14

ลูกค้าอ้างอิงของเรา

 • customerSlide7
 • customerSlide2
 • customerSlide8
 • customerSlide6
 • customerSlide4
 • customerSlide3
 • customerSlide1
 • customerSlide5

Support for

 • supportSlide1
 • supportSlide2