Business Plus

โปรโมชั่นสลิปเงินเดือน

สั่งซื้อสลิปออนไลน์ภาพของเรา

  • bplusgroup1
  • bplusgroup2
  • bplusgroup3
  • bplusgroup4
  • bplusgroup5
  • bplusgroup7
  • Hot Line
  • Hot Line2

กิจกรรมของเรา

Call Center

โปรแกรมหลังร้าน


BplusBack : โปรแกรมหลังร้าน

       ระบบที่ใช้เตรียมข้อมูลให้กับ หน้าร้านเพื่อทำการขาย เช่น สินค้า,ราคาขาย,การจัดการ ส่งเสริมการขาย พร้อมรับข้อมูล การขายเพื่อจัดทำรายงาน ตรวจสอบ และรายงานการวิเคราะห์ พร้อมเชื่อมโยงระบบบัญชี BusinessPlus Account & ERP