Business Plus

สั่งซื้อสลิปออนไลน์

สนใจสินค้าCall Center

 • Hot Line2

กิจกรรมของเรา

WebBoard

โปรแกรมหลังร้าน


BplusBack : โปรแกรมหลังร้าน

       ระบบที่ใช้เตรียมข้อมูลให้กับ หน้าร้านเพื่อทำการขาย เช่น สินค้า,ราคาขาย,การจัดการ ส่งเสริมการขาย พร้อมรับข้อมูล การขายเพื่อจัดทำรายงาน ตรวจสอบ และรายงานการวิเคราะห์ พร้อมเชื่อมโยงระบบบัญชี BusinessPlus Account & ERP

 

Knowledge

ลงทะเบียน 13 หลัก

เอกสารและวิดีโอสาธิต

รางวัลคุณภาพของเรา

 • awardSlide8
 • awardSlide4
 • awardSlide13
 • awardSlide15
 • awardSlide9
 • awardSlide11
 • awardSlide7
 • awardSlide12
 • awardSlide5
 • awardSlide3
 • awardSlide1
 • awardSlide2
 • awardSlide6
 • awardSlide10
 • awardSlide14

ลูกค้าอ้างอิงของเรา

 • customerSlide8
 • customerSlide6
 • customerSlide7
 • customerSlide5
 • customerSlide2
 • customerSlide3
 • customerSlide4
 • customerSlide1

Support for

 • supportSlide2
 • supportSlide1