Business Plus

สั่งซื้อสลิปออนไลน์

สนใจสินค้าCall Center

 • Hot Line2

กิจกรรมของเรา

WebBoard

ติดต่อนอกเวลาทำการ ฝ่ายบริการหลังการขาย

 

1. บริการทางโทรศัพท์มือถือ จันทร์-ศุกร์ 18.15-22.00 น.และ วันหยุดบริษัท 08.30-22.00 น.

2. สงวนสิทธิเฉพาะลูกค้าปีแรกหรืออยู่ในสัญญาบำรุงรักษาประจำปีแบบ Beyond, Platinum
    และ Gold เท่านั้น

3. ไม่รวมถึงการบริการผ่าน VNC หรือการรีโมทคอมพิวเตอร์

4. ไม่รวมถึงการบริการติดตั้งและอัพเกรดโปรแกรม

5. กรณีเป็นลูกค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อที่ 2 จะมีอัตราค่าบริการต่อครั้งจำนวน 3,000 บาท 
    และลูกค้าหมดประกัน 6,000 บาท โดยทางบริษัทจะทำการเรียกเก็บค่าบริการในวันทำการ
    ถัดไป

 

 

>> คลิกยอมรับ <<

Knowledge

ลงทะเบียน 13 หลัก

รางวัลคุณภาพของเรา

 • awardSlide10
 • awardSlide7
 • awardSlide6
 • awardSlide12
 • awardSlide4
 • awardSlide1
 • awardSlide14
 • awardSlide5
 • awardSlide9
 • awardSlide15
 • awardSlide11
 • awardSlide3
 • awardSlide8
 • awardSlide13
 • awardSlide2

ลูกค้าอ้างอิงของเรา

 • customerSlide6
 • customerSlide3
 • customerSlide5
 • customerSlide8
 • customerSlide7
 • customerSlide1
 • customerSlide4
 • customerSlide2

Support for

 • supportSlide2
 • supportSlide1