Business Plus

สั่งซื้อสลิปออนไลน์

สนใจสินค้าCall Center

 • Hot Line2

กิจกรรมของเรา

WebBoard

สัมมนางานบริการหลังการขาย

สัมมนาพิเศษประจำปี 2557

           เรื่อง เทคนิคการตั้งระบบ TM โดย Business plus Payroll พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "พนักงานลาออก จะทำอย่างไรดี" โดย ดร.ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์  วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

 

 

  อ่านต่อ ....

สัมมนาพิเศษประจำปี 2556

           เรื่อง "การเตรียมพร้อมรับมือกับงานเงินเดือนสิ้นปี และการบรรยายพิเศษเทคนิคบริหารจัดการกับพนักงาน Gen Y บรรยายโดย อ.ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร" วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 


 

  อ่านต่อ ....

สัมมนาพิเศษประจำปี 2/2555

           เรื่อง งานเงินเดือนกับการเตรียมพร้อมปรับอัตราค่าจ้างพร้อมกับงานสิ้นปี ณ ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม Grand Mercure Fortune วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 13:00 - 17:00 น.


 

  อ่านต่อ ....

สัมมนาพิเศษประจำปี 1/2555

           เรื่อง Business Plus PAYROLL V.5.1 และบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์รุ่งนิกร สุมงคล หัวข้อกลยุทธ์ของ HR เพื่อรับการเปิดเสรีอาเซี่ยน 2015 ณ ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม Grand Mercure Fortune วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 13:00 - 17:00 น.

 

  อ่านต่อ ....

สัมมนาพิเศษประจำปี 2554

           เปิดตัว Business Plus Payroll V5.1 และระบบแรงงานสัมพันธ์ส่วนการพัฒนาฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web ERS-Training System) พร้อมแนะนำขั้นตอนการทำงานปลายปี ณ ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน วันที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 13:00 - 16:00 น.

 

  อ่านต่อ ....

สัมมนาพิเศษประจำปี 2554

         สัมมนาพิเศษประจำปี 2554 หัวข้อ "สิทธิและการหักลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ" พร้อมแนะนำระบบแรงงานสัมพันธ์ เสริมด้วยบรรยายพิเศษจาก อาจารย์สุวิมล พันธุ์วิชาติกุล หัวข้อ "การเลือกพนักงานตามหลักนรลักษณ์ศาสตร์(โหงวเฮ้ง)"

 

  อ่านต่อ ....

สัมมนาพิเศษประจำปี 2553

         สัมมนาพิเศษประจำปี 2553 หัวข้อ "ขั้นตอนการทำงานปลายปีของโปรแกรม Business Plus Payroll" พร้อมแนะนำระบบแรงงานสัมพันธ์ V2 เสริมด้วยบรรยายพิเศษจาก อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง

 

 

  อ่านต่อ ....

สัมมนาพิเศษประจำปี 2552

         เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่มเงินเดือน บริษัทจัดสัมมนาฟรีอย่างสม่ำเสมอให้กับลูกค้า 

 

 

  อ่านต่อ ....

Knowledge

ลงทะเบียน 13 หลัก

รางวัลคุณภาพของเรา

 • awardSlide2
 • awardSlide8
 • awardSlide7
 • awardSlide9
 • awardSlide13
 • awardSlide5
 • awardSlide1
 • awardSlide12
 • awardSlide11
 • awardSlide15
 • awardSlide3
 • awardSlide10
 • awardSlide4
 • awardSlide6
 • awardSlide14

ลูกค้าอ้างอิงของเรา

 • customerSlide7
 • customerSlide1
 • customerSlide3
 • customerSlide5
 • customerSlide2
 • customerSlide4
 • customerSlide6
 • customerSlide8

Support for

 • supportSlide1
 • supportSlide2