Business Plus

โปรโมชั่นสลิปเงินเดือน

สั่งซื้อสลิปออนไลน์ภาพของเรา

  • bplusgroup1
  • bplusgroup2
  • bplusgroup3
  • bplusgroup4
  • bplusgroup5
  • bplusgroup7
  • Hot Line
  • Hot Line2

กิจกรรมของเรา

Call Center

ต้อนรับสมาชิก ร้านขนมบ้านโกไข่

     ยินดีต้อนรับ ร้านขนมบ้านโกไข่

    ยินดีต้อนรับ ร้านขนมบ้านโกไข่ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 4 ปี 4 สาขา ร้านขนมบ้านโกไข่ ล่าสุดเปิดตัวสาขาที่ 5 อย่างเป็นทางการสำหรับสาขาหน้า ม.หาดใหญ่ บนถนนสายเอเชีย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบโปรแกรม Business Plus ACCOUNT & ERP & POS