Business Plus

สั่งซื้อสลิปออนไลน์ภาพของเรา

 • bplusgroup1
 • bplusgroup2
 • bplusgroup3
 • bplusgroup4
 • bplusgroup5
 • bplusgroup7
 • Hot Line
 • Hot Line2

กิจกรรมของเรา

Call Center

ต้อนรับสมาชิก ร้าน ชาญชัย เซรามิค และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัมพันธ์พร เทรดดิ้ง จังหวัดเพชรบุรี

    ต้อนรับสมาชิก ร้าน ชาญชัย เซรามิค  และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัมพันธ์พร เทรดดิ้ง จังหวัดเพชรบุรี

    ชาญชัยเซรามิค ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ของแต่งบ้าน กระเบื้อง ปูน สี ประตู หน้าต่าง
อุปกรณ์ห้องน้ำ ฯลฯ ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเพชรบุรี
สาขา 1. 98 ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. 032-427668 , 032-411579
สาขา 2. 67 ม. 4 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โทร. 032-440980-2, 032-440984

ลงทะเบียน 13 หลัก

รางวัลคุณภาพของเรา

 • awardSlide11
 • awardSlide10
 • awardSlide1
 • awardSlide14
 • awardSlide13
 • awardSlide4
 • awardSlide2
 • awardSlide6
 • awardSlide8
 • awardSlide12
 • awardSlide7
 • awardSlide9
 • awardSlide3
 • awardSlide5

ลูกค้าอ้างอิงของเรา

 • customerSlide3
 • customerSlide4
 • customerSlide6
 • customerSlide2
 • customerSlide1
 • customerSlide7
 • customerSlide5
 • customerSlide8

Support for

 • supportSlide1
 • supportSlide2

Question & Answer