BUSINESS PLUS POS FOOD COURT
โปรแกรมบริหารงานศูนย์อาหาร

    ศูนย์อาหารทั่วไปในปัจจุบัน ร้านค้าส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบกล่องเพื่อหักเงินในบัตร เพราะคิดว่าใช้ง่าย ลงทุนไม่มาก แต่จะทำให้ทราบแต่ยอดขายได้อย่างเดียว ซึ่งจะทำให้ท่านไม่สามารถทราบประโยชน์อื่นๆ เช่น รายละเอียดของรายการอาหารยอดนิยม และขายดี หรือช่วงเวลาที่ขายดี ที่คนทั่วไปนิยมทาน และถ้าต้องการทราบว่า เราควรจะจัด promotion อย่างไร ช่วงไหน ให้ตรงใจลูกค้า แน่นอนในระบบกล่อง ไม่สามารถวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆดังกล่าวข้างต้นได้ การเปลี่ยนแปลงระบบ Food Court ของท่าน ให้ทันสมัย จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้บริหารศูนย์อาหาร และเจ้าของร้านค้าอย่างแน่นอน

สนใจสินค้า»

Contact Us

ที่ตั้งสำนักงาน
12-14 ซ.บรมราชชนนี 39
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170

02-880-8800


contact@businessplus.co.th

img
img
img
img
img
img

Brochure Food Court


Brochure Food Court B/W


Toshiba TCxWave1


VDO Demo Business Plus POS Food Court
CUSTOMERSศูนย์อาหาร แฟรี่พลาซ่า
PROFILE

OTHER PRODUCTHARDWARE