สวัสดี สมาชิกทุกท่านค่ะ
                       พบกันอีกครั้งสำหรับ สารสัมพันธ์ Business Plus ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ค่ะ สำหรับเดือนนี้มีวันสำคัญ
                ทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ คือ วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษานะคะ ร่วมกันทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เข้าวัดทำบุญ
                ถวายเทียนพรรษา และที่สำคัญ ร่วมกันรณรงค์ งดเหล้า เข้าพรรษา กันนะคะ เพื่อคนที่คุณรัก และเพื่อสังคมด้วยค่ะ
                นอกจากนี้ ยังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือ วันภาษาไทยแห่งชาติค่ะ ร่วมกันใช้ภาษาไทยกันอย่างถูกต้องนะคะ

                      ฉบับนี้ ทางทีมงาน ขอนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้
                             - การลดอัตราการหักประกันสังคม จาก 5% เหลือ 3%
                             - ข่าวสารการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม สำหรับลูกค้า อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ที่อยู่ในประกัน
                               และทำสัญญาบำรุงรักษา

                             - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกันสังคมและกรมสรรพากร
                             - ปฏิทินภาษีอากร

                       ท้ายนี้ ทีมงาน Business Plus ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจใช้โปรแกรม Business Plus ของเรา
                 หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรม หรือหากต้องการติชม สามารถติดต่อทางทีมงานผ่านทาง
                 E-mail : contact@businessplus.co.th ได้ตลอดเวลาค่ะ
                                                                                                                                        ทีมงาน Business Plus
ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน ครม.เห็นชอบลดอัตราสมทบ

ปัจจุบันกระแสข่าวเรื่องการปรับลดอัตราสมทบกองทุนประกันสังคมจาก 5% เป็น 3% เป็นที่สนใจของกลุ่มนายจ้างและลูกจ้างอย่างมาก ซึ่งทาง Business Plus ได้ทำการติดต่อทางสำนักงานประกันสังคมสอบถามความคืบหน้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทางสำนักประกันสังคมแจ้งว่า

“ การลดจำนวนเงินสมทบเป็นนโยบายเพื่อช่วยเหลือในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตามการแถลงข่าว จากการประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบ การลดอัตราเงินสมทบเฉพาะในส่วนนายจ้าง และลูกจ้างจากเดิม 5 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อรอการออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อการกำหนดใช้ หากมีผลบังคับใช้เมื่อใดทางสำนักงานประกันสังคมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป ”


             ถ้ามีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อใด ผู้ใช้โปรแกรม Business Plus Payroll สามารถทำการปรับเปลี่ยนในโปรแกรมได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องทำการอัพเกรดโปรแกรม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
           >> ทำการคำนวณเงินเดือนแบบปิดงวดของงวดที่ผ่านมาให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการแก้ไขอัตราเงินสมทบ เพื่อให้มีผลในงวดปัจจุบัน เช่น ต้องการให้มีผลตั้งแต่เดือน 7/52 ต้องคำนวณปิดงวดเงินเดือน ของเดือน 6/52 ก่อนการแก้ไข
           >> หน้าจอ แฟ้มพนักงาน -> ตั้งค่าอื่น ๆ -> ประกันสังคม -> อัตราที่จ่ายประกันสังคม แก้ไขจาก 5% เป็น 3% -> คลิกปุ่ม บันทึก

           >> เมื่อทำการคำนวณเงินเดือนงวดถัดไป โปรแกรมจะคิดอัตราการหักเงินสมทบ แค่ 3% ตามที่กำหนด ดังตัวอย่างในรายงาน สปส 1-10

หมายเหตุ : การเปลี่ยนอัตราการหักเงินสมทบดังกล่าว จะมีผลถึงเดือน ธค 2552 เท่านั้น ดังนั้นเมื่อทำการคำนวณเงินเดือนแบบปิดงวดของเดือน ธค 2552 เรียบร้อยแล้ว ต้องทำการเปลี่ยนอัตราการหักเงินสมทบจาก 3% เป็น 5% โดยทำตามวิธีการข้างต้นข่าวสารการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม สำหรับลูกค้า อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ที่อยู่ในประกัน และทำสัญญาบำรุงรักษา
              บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมโปรแกรม Business Plus Account & ERP เป็น Version 2.2 Build 799 เพื่อให้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นดังนี้
  1. ปรับปรุงรูปแบบของฟอร์มต่าง ๆ ให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
  2. เพิ่มเติมเมนูตรวจสอบข้อมูลก่อนเริ่มใช้งาน สำหรับลูกค้าใหม่ เพื่อให้ทราบความครบถ้วนของข้อมูลที่เตรียมการก่อนเริ่มใช้งานจริง โดยไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการใช้งานภายหลัง เมื่อพบว่าไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็น โปรแกรมจะช่วยลูกค้าเสมือนเป็นผู้ตรวจสอบแทนให้
  3. เมนูตรวจสอบก่อนปิดงบเพื่อทำ Reconcile กระทบยอดแต่ละระบบ ให้ฝ่ายบัญชีทำการตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องตรวจสอบจากรายงานหลาย ๆ ระบบ และแสดงข้อมูลให้ทราบพร้อมแนะนำวิธีการแก้ไข เพื่อให้การปิดงบได้ถูกต้องและรวดเร็ว
  4. สามารถทำการอ่านใบแปรรูปจากใบขอแปรรูปได้ โดยรายการในใบขอแปรรูปจะลดลงเท่ากับจำนวนที่แปรรูปในใบขอแปรรูป ช่วยให้ลูกค้าทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง และควบคุมรายการต่าง ๆ ได้ครบขั้นตอน เช่นเดียวกันกับใบขอผลิตและใบผลิต กับใบขอเบิกและใบเบิก สามารถทำได้เช่นเดียวกัน
  5. การนำเข้าข้อมูลแคมเปญคละสี ด้วยการ Import จาก Excel เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน
  6. รายละเอียดอื่น ๆ อีกมากมาย  ซึ่งท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก หัวข้อ Whatsnews

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชั่น 2.2 พร้อมคู่มืออัพเกรด และรายละเอียดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ที่ http://www.BusinessPlus.co.th/

วิธีการดาวน์โหลดดังนี้
1. เลือก Login กรอก Username และ Password  (กรณีที่ท่านยังไม่เคยสมัครสมาชิกมาก่อน คลิกที่เมนู ติดต่อเรา  และเลือกสมัครสมาชิก) 
2.เลือก แท็บบริการ
3.เลือก ดาวน์โหลด เลือก โปรแกรม (Account)    1.โปรแกรม Prepare-Po  ออกแบบมาสำหรับช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อในการสั่งซื้อจาก Supplier ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
   2.โปรแกรม Packing list  ออกแบบมา เพื่อช่วยในการจัดเตรียมและจัดส่งสินค้า ทำการ Packing ของตามเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบจองสินค้า,ใบส่งของ,ใบเบิกสินค้า ที่ต้องการ Packing สินค้า และจัดส่งไปยังสถานที่ต่าง ๆ
   3.โปรแกรม PosOnline เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องการทราบสินค้าคงเหลือทันที ที่ทำการขายจบบิลขาย สำหรับการขายผ่านเครื่องบันทึกเงินสด
   4.โปรแกรม Performance Dash Board   เปรียบเสมือนหน้าปัดห้องควบคุมหลัก ที่ควบคุมองค์กรแสดงประสิทธิภาพรวมขององค์กรในรูปแบบกราฟ เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
   5.โปรแกรมฝากขาย ออกแบบมาเพื่อรองรับกิจการที่นำสินค้าไปฝากขายกับห้างสรรพสินค้า / บริษัท ต่าง ๆ ต้องการคุมสต็อคของสินค้าที่นำไปฝากขายด้วย
   6.โปรแกรมรับฝากขาย ออกแบบมาสำหรับลูกค้าที่เป็นห้างสรรพสินค้า เพื่อรับสินค้ามาฝากขายในห้าง โดยทางห้างได้รับผลตอบแทน เป็นผลกำไร(GP) ตามข้อตกลง
   7.โปรแกรมสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise)ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องดูแลคู่ค้า เกี่ยวกับ สินค้า/ราคาขาย
   8.โปรแกรมแคมเปญหลังร้าน เหมาะสำหรับกิจการค้าส่ง ที่มีการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
   9.โปรแกรม Bsuiness Plus Vansales รุ่น Note Book ออกแบบมาเพื่อช่วยบริหารเกี่ยวกับสต็อคของหน่วยรถ เพื่อให้ฝ่ายขายได้ทราบสินค้าคงเหลือที่มีได้ทันที รวมทั้งไม่ต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานขายอีกครั้งเมื่อกลับถึงสำนักงานใหญ่
   10.โปรแกรม Business Plus Vansales รุ่น Mobile ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยงานขาย ทั้งหมดด้วยโทรศัพท์มือถือ สำหรับหน่วยรถ และรถเร่ พนักงานขายจะสามารถทราบข้อมูลและออกบิลขายให้ลูกค้าได้ทันที เป็นการลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ http://www.BusinessPlus.co.th/ หรือติดต่อ ฝ่ายขาย ที่ 0-2880-8800 (อัตโนมัติ 30 คู่สาย)                         
รอบรู้ประกันสังคม รอบรู้กับกรมสรรพากร
       สปส.ขยายเวลาคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเพิ่มเป็น 8 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน
คำชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร
       สปส. ชวนนายจ้าง ผู้ประกันตน ม.39 ติดต่อรับคู่มือผู้ประกันตน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๗๙)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล...                                 


                  

        

          

                    

*****************************************************************************************************************************************************************************************

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS CO.,LTD.)
เลขที่ 12-13 ซอยปิ่นนคร 4 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0-2880-8800  (อัตโนมัติ 30 เลขหมาย)
แฟกซ์ : 0-2424-0972, 0-2880-9701
Website : www.businessplus.co.th 
E-mail : contact@businessplus.co.thsupport@businessplus.co.th

*****************************************************************************************************************************************************************************************