Business Plus - ACCOUNT & ERP สำหรับธุรกิจเครื่องเขียน

ช่วยให้งานขายเครื่องเขียน Stationery งานขายราชการ งานขายหนังสือ งานขายส่งโรงเรียน เป็นเรื่องงานที่ควบคุมได้ ไม่พลาดโอกาสขายเพิ่มรายได้
ลดขั้นตอนการทำงาน ลดต้นทุน

บริหารธุรกิจ ร้านเครื่องเขียนยุคใหม่

    ธุรกิจร้านเครื่องเขียนที่ผ่านมาจะมีลักษณะเป็นธุรกิจที่สืบทอดมาจากรุ่น สู่รุ่น การขายเป็น Seasonal (มีการขายดีช่วงเปิดเทอมและมักจะซบเซาในช่วงปิดเทอม) ดังนั้นเพื่อให้ร้านมียอดขายที่ สม่ำเสมอ ตลอดทั้งปี จึงมักมีการหาเอาสินค้าประเภทกิ๊ฟช็อป เครื่องประดับและของเล่นต่างๆ มาแซมขาย จึงจะทำให้ร้านมีรายได้อย่างต่อเนื่อง และจากการขาย สินค้าหลายๆ ประเภท มักจะพบปัญหา ไม่สามารถคุมสต๊อกได้ เนื่องจากสินค้ามีการเปลี่ยนบ่อย บางรายการสั่งมาเพื่อขายเพียงครั้งเดียวแล้วก็ไม่นำกลับมาขายอีกบางรายการสั่งตามความต้องการของลูกค้า ร้านเครื่องเขียนหลายร้านมักจะพบปัญหาเงินจม ซึ่งเกิดจากการสั่งสินค้าเกินความจำเป็น


สนใจสินค้า

PRODUCT


Key Feature

Brochure

Demo


Success Story


Customers


COMPANY


PROFILE

VISION & MISSION

AWARD & STANDARDS

SMEs

SERVICE


...

 • บริการถาม-ตอบปัญหาทางโทรศัพท์ 7 วัน (ใน-นอกเวลาทำการ)
 • บริการแก้ปัญหา Online ผ่าน VNC หรือ Remote Computer
 • มีผู้ชำนาญการคอยตอบปัญหาที่บริษัท อย่างเพียงพอ
...

 • รับประกันปรับเปลี่ยนรุ่นโปรแกรม ฟรีตลอดระยะเวลา 1 ปี ยกเว้นค่าสื่อบันทึกข้อมูล
 • ตลอดระยะเวลารับประกัน มีหลักสูตรมาตรฐานสำหรับการฝึกอบรมที่ศูนย์อบรมบริษัท
 • หลังหมดระยะเวลารับประกัน สามารถต่อสัญญาบำรุงรักษากับบริษัทได้ ในราคาพิเศษ

...

 • ด้วยทีมงานผู้ชำนาญการ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
 • บริษัทมีศูนย์ฝึกอบรมให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบที่ทันสมัย
 • บริการจัดส่งผู้ชำนาญการไปอบรมและบริการยังบริษัทลูกค้า
 • ฝึกอบรมบุคลากรแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด
 • อบรมวิธีการดูแลระบบพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา
 • รับบริการดูแลการใช้งาน ทั้งในและนอกสถานที่กรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งประเทศ
 • บริการ Open House Service ที่ศูนย์บริการ
 • E-Learning Training

Other Product


Contact Us