เข้าสู่ระบบ
ตะกร้าสินค้า
ไม่พบสินค้าในรถเข็น

Small SME PR+TM (*ราคายังไม่รวม VAT)

15,000.00 THB ต่อหน่วย

+

Business Plus HRM รุ่น Small SME (PR+TM)
(จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) สำหรับใช้งานเครื่องเดียว

รายละเอียดวิธีการชำระมี 2 แบบ
1.กรณีนิติบุคคลที่หักภาษี ณที่จ่าย
ระบบเงินเดือน ราคา 15,000 บาท
หัก ณ ที่จ่าย  450 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,050 บาท
ยอดที่ต้องชำระ 15,600 บาท
(ส่งแฟ้มเอกสารใบโอนเงิน,ใบ ภ.พ.20 และ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย) 

2.กรณีบุคคลธรรมดา/ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
ระบบเงินเดือน ราคา 15,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,050 บาท
ยอดที่ต้องชำระ 16,050 บาท
(ส่งแฟ้มเอกสารใบโอนเงิน และ บัตรประชาชน)
 

 

 

Business Plus HRM รุ่น SMALL SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน)

Business Plus TM สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น SMALL SME