เข้าสู่ระบบ
ตะกร้าสินค้า
ไม่พบสินค้าในรถเข็น

Small SME PR (*ราคายังไม่รวม VAT)

7,500.00 THB ต่อหน่วย

+

Business Plus HRM รุ่น Small SME (PR)
(จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) สำหรับใช้งานเครื่องเดียว

รายละเอียดวิธีการชำระมี 2 แบบ
1.กรณีนิติบุคคลที่หักภาษี ณที่จ่าย
ระบบเงินเดือน ราคา 7,500 บาท
หัก ณ ที่จ่าย    225 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 525 บาท
ยอดที่ต้องชำระ 7,800 บาท
(ส่งแฟ้มเอกสารใบโอนเงิน,ใบ ภ.พ.20 และ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย)

2.กรณีบุคคลธรรมดา/ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
ระบบเงินเดือน ราคา 7,500 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 525 บาท
ยอดที่ต้องชำระ 8,025 บาท
(ส่งแฟ้มเอกสารใบโอนเงิน และ บัตรประชาชน)

 

 

Business Plus HRM รุ่น SMALL SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน)

Business Plus HRM รุ่น SMALL SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน)